Google Analytics dùng để làm gì?

Google Analytics là gì?

Google Analytics là một công cụ phân tích website được cung cấp bởi google, giúp các quản trị viên website có thể theo dõi tình trạng để điều hướng kế hoạch tốt hơn.

Google Analytics dùng để làm gì?

Google Analytics giúp bạn đánh giá tình trạng tổng thể gồm 3 phần:

Google Analytics cho người mới bắt đầu:

 • Báo cáo đối tượng.
 • Các báo báo chuyển đổi
 • Báo cáo hành vi
 • Và Theo dõi chuyển đổi và chiến dịch cơ bản

Đối với phần nâng cao:

 • Phân đoạn dữ liệu để xem thông tin chi tiết
 • Phân tích dữ liệu theo kênh
 • Phân tích dữ liệu theo đối tượng
 • Phân tích dữ liệu bằng Báo cáo tùy chỉnh
 • Nhắm mục tiêu tốt hơn bằng Tiếp thị lại động

Google Analytics 360:

Phần này mình chưa trải nghiệm nên sẽ không đề cập đến nó

google-analytics-dung-de-lam-gi

Hướng dẫn sử dụng Google Analytics

Mình thường dùng Google Analytics để xem các thông tin sau

Audience (đối tượng)

Những báo cáo này sẽ cho bạn biết mọi thông tin về khách truy cập của bạn. Trong đó, bạn có thể thấy các báo cáo chi tiết về độ tuổi, giới tính (trong phần Demographics), sở thích chung của họ (trong phần Interests), họ đến từ đâu (phần Geo > Location), và ngôn ngữ họ sử dụng (phần Geo > Language), tần suất mà khách hàng mục tiêu truy cập vào Website của bạn (trong phần Behavior) và thiết bị mà họ sử dụng để vào xem Website của bạn (trong phần Technology and Mobile).

Acquisition (chuyển đổi)

Những báo cáo này sẽ cho bạn biết những thông tin về điều gì đã thúc đẩy khách truy cập vào xem website của bạn (trong phần All Traffic). Bạn có thể thấy lưu lượng truy cập được chia nhỏ theo các danh mục chính ( phần All Traffic > Channels) và các nguồn cụ thể (phần All Traffic > Source/Medium) cần dùng UTM Tracking để phân biệt cho các Campaign.

Bên cạnh đó cũng có thể tìm hiểu về lưu lượng truy cập từ các mạng xã hội (phần Social). Bạn có thể kết nối Google Analytics với Ads để tìm hiểu thêm các chiến dịch PPC. Cũng có thể kết nối với Search Console để tìm hiểu thêm về lưu lượng truy cập tìm kiếm tự nhiên thông qua SEO (Search Engine Optimization).

Behavior (hành vi)

Những báo cáo này sẽ cho bạn biết những thông tin về nội dung của bạn. Đặc biệt là những trang đầu trên Website của bạn (phần Site Content > All Pages), top những nội dung mà người dùng bắt đầu phiên lướt web trên Website của bạn (phần Site Content > Landing Pages), và top những trang cuối cùng mà người dùng đã xem trong một lượt truy cập và thoát (phần Site Content > Exit Pages).

Nếu bạn thiết lập tìm kiếm trang, bạn có thể xem những cụm từ nào được tìm kiếm (phần Site Search > Search Terms) và những trang được hiển thị sau khi người dùng tìm kiếm (phần Site Search > Pages).

Bạn cũng có thể biết thêm về tốc độ tải Website của bạn (phần Site Speed) cũng như tìm những đề xuất cụ thể của Google để làm tăng tốc độ tải Website của bạn (phần Site Speed > Speed Suggestions).

Goal (Tạo Mục tiêu trong GA)

Nếu bạn thiết lập Mục tiêu trong Google Analytics, bạn có thể em số lượng chuyển đổi mà website của bạn đã nhận được (trong phần Goals > Overview) và những URL ngẫu nhiên (phần Goals > Goal URLs). Bạn cũng có thể xem đường dẫn mà khách truy cập đã dùng để hoàn tất chuyển đổi (phần Goals > Reverse Goal Path).

Hầu hết các bảng trong báo cáo Google Analytic chuẩn sẽ liên kết dữ liệu cụ thể với chuyển đổi của bạn. Ví dụ:

 • Bạn có thể xem số lượng chuyển đổi được thực hiện bởi những khách truy cập đến từ Hồ Chí Minh trong phần Audience > Geo > Location report.
 • Bên cạnh đó ta có thể thấy được số lượng chuyển đổi được thực hiện bởi những khách truy cập từ  nguồn (Facebook, Google Ads hay SEO v.v…) trong phần Acquisitions > All Traffic > Source/Medium report.
 • Bạn có thể thấy số lượng chuyển đổi được thực hiện bởi những khách truy cập vào Website của bạn từ những trang cụ thể trong phần Behavior > Site Content > Landing Pages report.
Google Analytics dùng để làm gì?
Google Analytics dùng để làm gì? 1

Google Analytics là gì? Google Analytics là một công cụ phân tích website được cung cấp bởi google, giúp các quản trị viên website có thể theo dõi tình trạ

Editor's Rating:
0