Kích thước ảnh bài viết quảng cáo Facebook chuẩn 2020

Kích thước ảnh bài viết quảng cáo Facebook chuẩn 2020 1

Kích thước 1 ảnh facebook:

  • Đối với 1 ảnh trên Facebook kích thước để hiển thị đẹp và đầy đủ thông tin nên là 900×900 hoặc 1200x900px.

Kích thước ảnh bài viết quảng cáo Facebook chuẩn 2020 2

Kích thước avatar cho facebook:

  • kích thước 170×170 pixels cho computers, 128×128 pixels trên điện thoại.

Kích thước cover event facebook:

  • kích thước 1000×523 pixels.

Kích thước ảnh bài viết quảng cáo Facebook chuẩn 2020 3

Kích thước ảnh bìa (cover) trang Facebook:

Hiện tại khi thiết kế 1 ảnh nhưng hiển thị đầy đủ nội dung trên cả Laptop và Mobile bạn cần áp dụng kích thước sau:

Kích thước ảnh cover trang Facebook cho Desktop:

Kích thước ảnh cho Desktop là 820 x 312px.

Kích thước cover Facebook trên điện thoại:

Kích thước ảnh cho Desktop là 820 x 312px. nhưng thiết kế nội dung nên để trong kích thước 550px để khi hiển thị lên Mobile được đầy đủ thông tin.

Kích thước ảnh bài viết quảng cáo Facebook chuẩn 2020 4

Kích thước video ảnh bìa Facebook:

Kích thước ảnh cho Desktop là 820 x 312px thời gian từ 20 – 90s.

Kích thước ảnh chạy quảng cáo Album cho Facebook:

Kích thước ảnh bài viết quảng cáo Facebook chuẩn 2020 5 Kích thước ảnh bài viết quảng cáo Facebook chuẩn 2020 6 Kích thước ảnh bài viết quảng cáo Facebook chuẩn 2020 7 Kích thước ảnh bài viết quảng cáo Facebook chuẩn 2020 8 Kích thước ảnh bài viết quảng cáo Facebook chuẩn 2020 9 Kích thước ảnh bài viết quảng cáo Facebook chuẩn 2020 10

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Comment.