Utm Code Tracking là gì? Cách tạo UTM Tracking

Utm Code Tracking là gì? Cách tạo UTM Tracking 1

Utm Code Tracking là gì?

UTM là viết tắt của Urchin Tracking Module, đây  một đoạn mã mà bạn thêm vào đường dẫn URL để bổ xung thông tin cho URL ấy. UTM sẽ giúp bạn kiểm tra traffic hay chuyển đổi đến từ chiến dịch hay nội dung nào trên Google Analytics.

utm-code-tracking-la-gi

Cấu trúc của Utm Code Tracking:

Nên có File phân loại cấu trúc UTM rõ ràng để sau này tổng hợp File report hiệu quả hơn. Ví dụ như File dưới đây:

* Campaign Source = Nguồn truy cập vào website
(utm_source)
google = Từ Google
facebook = Từ Facebook
youtube = Từ Youtube
<tên website> = Từ một website nhất định nào đó. Ví dụ: vnexpress = Từ Vnexpress.net
email = Từ Email (newsletter)
adnet_tên networks = Từ Ad Networks (vd: MicroAd, criteo…)
affiliate_tên nguồn cộng tác = Tên nguồn cộng tác (vd: Coccoc..)
………
* Campaign Medium = Phương thức truy cập
(utm_medium)
display = Display banners
article = PR Articles
cpa = Hình thức mua quảng cáo – trả tiền khi người dùng thực hiện hành vi chuyển đổi quảng cáo (Google adwords, Facebook Ad…)
cpc = Hình thức mua quảng cáo – trả tiền khi người dùng click vào quảng cáo (Google adwords, Facebook Ad…)
cpe = Hình thức mua quảng cáo – trả tiền khi người dùng tương tác với quảng cáo (Facebook Ad…)
sms = Truy cập link trong tin nhắn quảng cáo
email = Truy cập link qua email
fb_fan = Facebook Fanpage / Community
….
Campaign name = Tên Brand
(utm_term)
Growplus+
PediaPlus
NuvitaGrow
…………
*Campaign Type = Loại chiến dịch
(utm_campaign)
Re-launch
Alwayson
….
* Lưu ý
– Đối với link website => trước đoạn UTM là dấu “?”
Ví dụ: https://vandigital.com.vn/utm-code-tracking/

Cách tạo UTM vào quản lý Marketing hiệu quả

Ngoài cách tự tạo bằng File cá nhân, bạn có thể tạo UTM Tracking thông qua trình tạo Campaign URL Builder của Google để đảm bảo tạo đúng.

Link tạo: https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

Utm Code Tracking là gì? Cách tạo UTM Tracking 2

 

Sending
User Review
5 (1 vote)
Utm Code Tracking là gì? Cách tạo UTM Tracking
Utm Code Tracking là gì? Cách tạo UTM Tracking 3

Utm Code Tracking là gì? UTM là viết tắt của Urchin Tracking Module, đây là một đoạn mã mà bạn thêm vào đường dẫn URL để bổ xung thông tin cho URL ấy. UTM 

Editor's Rating:
0

Leave a Comment.