Hướng dẫn sử dụng Google Search Console

Hướng dẫn sử dụng Google Search Console 1

Google Search Console là gì?

Google Search Console là dịch vụ web miễn phí của Google dành cho quản trị web. Nó cho phép quản trị web kiểm tra trạng thái lập chỉ mục và tối ưu hóa khả năng hiển thị của trang web của bạn.

Hướng dẫn sử dụng Google Search Console 2

Google Search Console là gì?

Google Search Console là dịch vụ web miễn phí của Google dành cho quản trị web. Nó cho phép quản trị web kiểm tra trạng thái lập chỉ mục và tối ưu hóa khả năng hiển thị của trang web của bạn.

Hướng dẫn sử dụng Google Search Console 2

Cài đặt Google Search Console:

  1. Đầu tiên, hãy truy cập vào Google Search Console.
Hướng dẫn sử dụng Google Search Console 4
  1. Bấm Start now và đăng nhập tài khoản gmail của bạn.
  2. Sau khi đăng nhập xong sẽ có 2 lựa chọn sau:
Hướng dẫn sử dụng Google Search Console 5
  • Ở đây có 2 loại: Miền và Tiền tố URL
    • Miền sẽ bao gồm tất cả URL trên tên miền phụ, www, hoặc không có www, https, http. Và bắt buộc phải xác minh bằng DNS.
    • Tiền tố URL đây vẫn là hình thức cũ, địa chỉ URL phải chính xác, và có nhiều phương thức xác minh.

Hướng dẫn sử dụng Google Search Console