Sơ đồ kế hoạch Marketing Online

Sơ đồ kế hoạch Marketing Online 1

Bước 1 : Sơ đồ về Nghiên cứu thị trường
Bước 2 : Sơ đồ về Big Idea và Concept
Bước 3 : Sơ đồ về Media Planning

Sơ đồ kế hoạch Marketing Online 2

Bước 1 : Nghiên cứu thị trường : Khách hàng, Đối thủ, Sản phẩm, Thị trường phân phối, SWOT

Sơ đồ kế hoạch Marketing Online 3

Bước 2 : Nghiên cứu Key Message và Key Visual từ đó ra các Ý tưởng truyền thông

Sơ đồ kế hoạch Marketing Online 4

Bước 3 : Phân kênh Digital – Media Planning – Đo lường hiệu quả chiến dịch

Cần làm Digital Marketing liên hệ ngay Văn Digital nhé!