Google Tag Assistant là gì? và Hướng dẫn sử dụng Google Tag Assistant

69 / 100

Google Tag Assistant là gì?

Google Tag Assistant là một tiện ích mở rộng ( hay được gọi là extension) được phát triển bởi Google sử dụng trên trình duyệt Chrome. Tính năng chính của Google Tag Assistant là để kiểm tra, khắc phục sự cố trong quá trình cài đặt các thẻ Google khác nhau như Google Tag Manager, Google Analytics 4 v.v…cũng như nhiều loại thẻ khác được tạo thông qua Google Tag Manager.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Google Tag Assistant:

Bạn có thể xem Video hướng dẫn và tải xuống plugin miễn phí:  tại đây

Chúc các bạn cài đặt thành công.