Google Tag Assistant là gì? và Hướng dẫn sử dụng Google Tag Assistant

Google Tag Assistant là gì?

Google Tag Assistant là một tiện ích mở rộng ( hay được gọi là extension) được phát triển bởi Google sử dụng trên trình duyệt Chrome. Tính năng chính của Google Tag Assistant là để kiểm tra, khắc phục sự cố trong quá trình cài đặt các thẻ Google khác nhau như Google Tag Manager,Google Analytics v.v…cũng như nhiều loại thẻ khác được tạo thông qua Google Tag Manager.

Google Tag Assistant là gì? và Hướng dẫn sử dụng Google Tag Assistant 1

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Google Tag Assistant:

Bạn có thể tải xuống plugin miễn phí:  tại đây

Plugin dễ sử dụng này cho trình duyệt Chrome của bạn cho phép bạn kiểm tra tất cả các thẻ của Google, bao gồm dữ liệu có cấu trúc, mã phân tích, mã tiếp thị lại, v.v. chỉ bằng một lần nhấp vào nút.

Google Tag Assistant là gì? và Hướng dẫn sử dụng Google Tag Assistant 2

Google Tag Assistant là gì? và Hướng dẫn sử dụng Google Tag Assistant
Google Tag Assistant là gì? và Hướng dẫn sử dụng Google Tag Assistant 3

Google Tag Assistant là gì? Google Tag Assistant là một tiện ích mở rộng ( hay được gọi là extension) được phát triển bởi Google sử dụng trên trình duyệt C

Editor's Rating:
0

Leave a Comment.