Hướng dẫn lập kế hoạch tiếp thị mô hình SOSTAC

65 / 100

Lập kế hoạch tiếp thị mô hình SOSTAC là gì?

SOSTAC được bình chọn là mô hình phổ biến thứ ba trong cuộc thăm dò CIM về các mô hình tiếp thị  vì nó dễ nhớ và dễ dàng cấu trúc kế hoạch cho các hoạt động lập kế hoạch khác nhau.

Dù bạn đang tạo ra một chiến lược tiếp thị tổng thể hay tiếp thị kỹ thuật số hay cải thiện các chiến thuật kênh riêng lẻ như SEO hoặc tiếp thị qua email SOSTAC, mình nghĩ nó tốt cho bạn.

mo-hinh-sostac

SOSTAC gồm 6 phần như sau:

  • Tình hình (Situation Analysis )- Chúng ta đang ở đâu?
  • Mục tiêu (Objectives) – Chúng ta muốn ở đâu?
  • Chiến lược (Strategy)- Làm cách nào để đạt được điều đó?
  • Chiến thuật (Tactics) – Làm cách nào để đạt được điều đó một cách chính xác?
  • Hành động (Actions)- Kế hoạch hành động của chúng ta là gì?
  • Kiểm soát (Control) – Chúng ta đã đến đó chưa?