Brand Lift Survey Facebook là gì? và cách cài đặt như thế nào?

Brand Lift Survey Facebook là gì?

Facebook brand lift study sẽ đo lường hiệu quả quảng cáo của bạn dựa trên phản hồi của khách hàng về chiến dịch của bạn.

Về bản chất, Facebook sẽ khảo sát trên một nhóm người dùng được chọn để đo lường hiệu suất quảng cáo về brand awareness (nhận thức thương hiệu), ad recall (nhớ quảng cáo) and message association (liên tưởng thương hiệu).

Brand Lift Survey Facebook là gì? và cách cài đặt như thế nào? 1

Cách hoạt động của Brand Lift Survey Facebook như thế nào?

Brand Lift Survey Facebook là gì? và cách cài đặt như thế nào? 2

Các mẫu câu hỏi thăm dò ý kiến là:

Cuộc thăm dò ý kiến có thể đặt câu hỏi về các chủ đề khác nhau, chẳng hạn như mức độ nhận biết thương hiệu, mức độ nhận biết chiến dịch, khả năng nhớ về quảng cáo, tùy thuộc vào số liệu phù hợp với nhu cầu của bạn. Một số ví dụ về câu hỏi thăm dò ý kiến bao gồm:

Brand Lift Survey Facebook là gì? và cách cài đặt như thế nào? 3

  • Bạn có nhớ là đã xem quảng cáo online hoặc trên thiết bị di động về [thương hiệu/sản phẩm] trong 2 ngày qua không?
  • Khi nghĩ về [thương hiệu/sản phẩm], điều gì dưới đây xuất hiện trong trí óc của bạn trước tiên?
  • Bạn sẽ giới thiệu [thương hiệu/sản phẩm] cho bạn bè chứ?
  • Bạn đã từng nghe nói về [thương hiệu/sản phẩm] chưa?
  • Bạn có mua/xem xét [thương hiệu/sản phẩm] vào lần tới khi mua sắm [danh mục] không?

Điều kiện để Cài đặt Brand Lift Survey Facebook:

Chiến dịch của bạn phải đạt 60%Reach với tần suất trung bình là 2 lần/tuần.

Số Reach tối thiểu từ 3M trong toàn chiến dịch.

Thời gian tối ưu nên là 4 – 6 tuần.

Lưu ý: Đây là đối với thị trường Việt Nam

Cài đặt Brand Lift Survey Facebook như thế nào?

Theo như mình đã làm các chiến dịch trên Facebook có cài Brand Lift Survey Facebook thì các nhà quảng cáo ở Việt Nam chưa tự cài đặt được mà phải liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Facebook.

Báo cáo mẫu Brand Lift Survey Facebook:

Brand Lift Survey Facebook là gì? và cách cài đặt như thế nào? 4