Hướng dẫn cách cài đặt Google Tag Manager cho website

Google Tag Manager giúp cho việc đặt pixels và tracking code gtm trên trang web của bạn (để đo lường tỉ lệ chuyển đổi chẳng hạn) trở nên nhanh chóng hơn được nhiều Marketer và SEOer áp dụng gần đây.

Cài đặt chuyển đổi cuộc gọi bằng Google Tag Manager:

Bước 1: Bạn cần 1 tài khoản Gmail (Nếu chưa có tự đăng ký) và truy cập https://tagmanager.google.com/ và bấm tạo tài khoản

cai-dat-google-tag-manager

Bước 2: Nhập Tên tài khoản, Quốc gia

cai-dat-google-tag-manager

Tên vùng chứa: Ví dụ là website của bạn và chọn nền tảng nhắm mục tiêu ở đây Văn chọn “Web” sau khi nhập xong chọn Tạo

cai-dat-google-tag-manager

Bước 3: Copy 2 đoạn mã gắn vào thẻ Head và Body như yêu cầu sau đó chọn ok là xong.

cai-dat-google-tag-manager

Giao diện Google Tag Manager khi tạo xong.

Hướng dẫn cách cài đặt Google Tag Manager cho website 1

Bước 4: Kiểm tra Google Tag Manager đã cài đặt thành công chưa.

Muốn biết website của bạn đã nhận mã GTM thành công hay chưa, bạn có thể cài Google Tag Assistant cho trình duyệt Chrome để kiểm tra.

kiem-tra-cai-dat-google-tag-manager

Ở đây Văn đã cài đặt thành công.

Hướng dẫn cài đặt chuyển đổi cuộc gọi bằng Google Tag Manager:

Phần lớn các theo dõi được áp dụng hiện nay là theo dõi cuộc gọi, Văn Digital sẽ chia sẻ thêm cách cài đặt chuyển đổi bằng cuộc gọi thông qua Google Tag Manager.

Hướng dẫn cách cài đặt Google Tag Manager cho website
Hướng dẫn cách cài đặt Google Tag Manager cho website 2

Google Tag Manager giúp cho việc đặt pixels và tracking code gtm trên trang web của bạn (để đo lường tỉ lệ chuyển đổi chẳng hạn) trở nên nhanh chóng hơn đư

Editor's Rating:
0