Hướng dẫn cách sử dụng Kahoot từ A đến Z

Kahoot! là một công cụ học tập dựa trên nền tảng trò chơi, được áp dụng trong công nghệ giáo dục tại các trường học hiện nay. Trò chơi được sử dụng ở đây là những câu hỏi trắc nghiệm, không chỉ là những câu hỏi lý thuyết đơn thuần, người dùng có thể tích hợp thêm hình ảnh và video vào bài.

huong-dan-cach-su-dung-kahoot

Cách sử dụng Kahoot trong dạy học:

Sử dụng Kahoot tạo 1 game trắc nghiệm  trả lời các nội dung trong khóa học nhằm giúp cho học sinh và sinh viên ghi nhớ các nội dung trong tâm.Chờ mình có thời gian viết tiếp nha v.v…

Hướng dẫn cách sử dụng Kahoot từ A đến Z
Hướng dẫn cách sử dụng Kahoot từ A đến Z 1

Kahoot! là một công cụ học tập dựa trên nền tảng trò chơi, được áp dụng trong công nghệ giáo dục tại các trường học hiện nay. Trò chơi được sử dụng ở đây l

Editor's Rating:
0