Hướng dẫn cách sử dụng Kahoot từ A đến Z

Kahoot! là một công cụ học tập dựa trên nền tảng trò chơi, được áp dụng trong công nghệ giáo dục tại các trường học hiện nay. Trò chơi được sử dụng ở đây là những câu hỏi trắc nghiệm, không chỉ là những câu hỏi lý thuyết đơn thuần, người dùng có thể tích hợp thêm hình ảnh và video vào bài.

huong-dan-cach-su-dung-kahoot

Hướng dẫn sử dụng Kahoot trong dạy học:

Sử dụng Kahoot tạo 1 game trắc nghiệm  trả lời các nội dung trong khóa học nhằm giúp cho học sinh và sinh viên ghi nhớ các nội dung trọng tâm.

Tạo Tài khoản: https://kahoot.com/ => Sign Up.

Kahoot có giới hạn người chơi không?

Tùy theo gói của bạn sẽ có giới hạn số lượng người chơi.

  • Free: Tối đa 10 người chơi
  • Home và Family: Tối đa 20 người chơi
  • Fremier: Tối đa 50 người chơi
Hướng dẫn cách sử dụng Kahoot từ A đến Z 1
Bảng chi phí và tính năng của Kahoot