Hướng dẫn xóa background ảnh Online

Trước khi chưa khám phá được tool này thì việc xoá Background 1 bức ảnh đối với 1 marketer hay Designer là 1 công việc tốn nhiều thời gian. Bây giờ thì quá đơn giản.

Công cụ xóa background ảnh online hình ảnh tự động remove.bg

Link Tool: https://www.remove.bg/
Hướng dẫn xóa background ảnh Online 1

Hướng dẫn xóa Background Video online

Link Tool: https://www.unscreen.com/

Quá hữu ích phải không nào!